Меню
Кошара

Бисквитки и дарадонки: sheepo ги използва само за да функционира правилно!

Политика за поверителност

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:
1. Данни за профила Ви в уебсайта sheepo.bg:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Парола;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина sheepo.bg, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние при приложение на Общите условия:
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;

3. Данни за клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор:
●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефон за връзка;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:
1. Данни за профила Ви в интернет магазина sheepo.bg:
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на интернет магазина sheepo.bg или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога и други форми на комуникация и/или изразяване:
●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Факс номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
●    Съдържание на коментара / съобщението;


3. Данни за онлайн поръчка през интернет магазина sheepo.bg:
●    История на поръчките;
Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


4. Данни с цел контакт и маркетинг:
●    Лично и фамилно име;
●    Телефонен номер;
●    Имейл адрес;
С Ваше съгласие, можем да използваме Вашите Лични данни, за да Ви предоставим маркетингова информация, анкети за удовлетворение на клиента или оценяване на услугите, специални оферти и промоции, чрез различни способи, включително ел. поща и SMS съобщения, съгласно приложимото законодателство.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:
1. Данни за профила Ви в интернет магазина sheepo.bg:
●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през интернет магазина sheepo.bg:
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

3. Данни за клиенти:
●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефон за връзка;

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:
1. Данни за профила Ви в интернет магазина sheepo.bg:
●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

3. Данни за онлайн поръчка през интернет магазина sheepo.bg:
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в интернет магазина sheepo.bg се обработват за целите на:
●    Изпълнение на задължението за отчетност чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
●    Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
●    Автентикация при влизане в профила Ви;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2. Данните за онлайн поръчка през интернет магазина sheepo.bg се обработват за целите на:
●    Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●  Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
●  Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
●  Осъществяване на комуникация с Вас;

4. Данните с цел контакт и маркетинг се обработват за целите на:
●  Изразеното желание на клиента да участва в проучвания, конкурси или промоционални оферти;

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със sheepo.bg

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги и хостинг:
●  “НС 1” ООД, с ЕИК: 175018740 - предоставят хостинг и облачни услуги за нуждите на sheepo.bg, като за целта използват услугите на подизпълнител “ТЕЛЕПОИНТ” ООД, с ЕИК: 175424163. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.ns1.bg/privacy.php

●  “ТЕЛЕПОИНТ” ООД, с ЕИК: 175424163 - извършват колокация на резервираност (backup) на сървъри, ползвани от sheepo.bg и са подизпълнител на “НС 1” ООД. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://telepoint.bg/files/Politika_za_poveritelnost_clients_BG.pdf

2. Куриерски фирми за доставка. които ползваме:
●  Еконт и Спиди;

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Поверителност на данните

За защита на Вашите лични данни ние предприемаме подходящи организационни и технически предпазни мерки. Тези предпазни мерки се отнасят по-специално до предпазни мерки срещу неразрешен, незаконен или случаен достъп, обработката, загубата, употребата и манипулациите на информацията. Независимо от всички усилия да се поддържа постоянно подходяща висока степен на защита, не може да се изключи възможността, че информацията, която ни предоставяте чрез интернет, може да се разглежда и използва от трети лица.
Моля, имайте предвид, че не носим никаква отговорност за разкриването на информация поради грешки по време на предаването на данни, които не са причинени от нас и / или неразрешения достъп от трети страни (например хакерски атаки по имейл акаунт или телефон, прихващане на факс).

Зашита на данните на деца

За нас е особено важна защитата на личните данни на малки деца. Деца под шестнадесет (16) години трябва да поискат от родител или настойник да ни предоставят лични данни онлайн.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:
●    Данни за профила – до изтриване на профила чрез функционалностите на интернет магазина. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок.
●    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
●    Данни за лоялни клиенти – съхраняват се за период, необходим за маркетинговите, финансови и брандови цели.
●    Данни за контакт и маркетинг – съхраняват се за период, необходим за маркетинговите, финансови и брандови цели.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на интернет магазина или чрез изтриване.

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения.


Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни
●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
●    Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:
●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.